Nasza Historia

Z inicjatywy druhów Dopierały Ludwika, Mo¶nika Władysława, Łuczaka Stanisława i Rumińskiego Stanisława postanowiono utworzyć Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy. Dnia 1 lipca 1931r. odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne na które zgłosiło się 18 osób i wszyscy zapisali się do OSP. Pierwszy zarząd naszej jednostki przedstawiał się następująco:

 • Prezes - druh Stanisław Rumiński
 • Z-ca Prezesa - druh Franciszek Bączkiewicz
 • Naczelnik - druh Stanisław Majchrzak
 • Z-cz Naczelnika - druh Stanisław Łuczak
 • Sekretarz - druh Andrzej Jędrzejczak
 • Skarbnik - druh Ludwik Dopierała
 • Rewizorem - druh Leon Ciepliński i druh Marian Kucharski
Sprzętem gaśniczym jakim wówczas dysponowano były wiadra i łopaty. W pierwszych latach organizowano zabawy taneczne i przedstawienia, a za pieniądze uzyskane w ten sposób zakupiono sikawkę konną. środkiem alarmowym, były dwie trąbki, które mieli druhowie zamieszkali na krańcach naszej miejscowości. Żeńską sekcję tzw. Samarytanek utworzono 10 marca 1934r. W grudniu 1934r. zwrócono się do UmiG Swarzędz o zezwolenie na budowę strażnicy. Rozbudowę rozpoczęto w 1936r. Zebrania zarządu i walne zebrania członków OSP odbywały się w lokalu udostępnionym przez Pana Goderskiego . Ochotnicy brali udział w zawodach, pogadankach, ćwiczeniach. W chwili wybuchu wojny sprzęt oraz część umundorowania został w remizie, natomiast zebrania zarządu odbywały się w ukryciu .Po zakończonej wojnie druh Rumiński z pozostałymi członkami zarządu reaktywował OSP. W pierwszych latach po wojnie organizowano ćwiczenia, brano udział w zawodach rejonowych i powiatowych. Największym sukcesem był udział w zawodach Wojewódzkich w 1955r. drużyny żeńskiej we Wrześni. W 1956r. zakupiono motopompę M-800 a w 1960r. udało się zrealizować marzenie jakim było kupno z licytacji samochodu marki Chevrolette. W roku 1965 druhowie postanowili powiększyć remizę o świetlicę, którą ukończono w 1967r. Gromadzka Rada Narodowa w Kobylnicy w 1966r. zakupiła motopompę M-800 Polonia. Drużyna męska w 1971r. zakwalifikowała się do i brała udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych w Wągrowcu. Widząc i oceniając prace naszej jednostki Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Poznaniu przydzieliła nam samochód pożarniczy "Żuk", który w roku 1979 Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Poznaniu zamieniła nam na samochód gaśniczy GBAM-Star 25 W roku 1986 obchodziliśmy 55- lecie istnienia OSP Kobylnica; Zarz±d Wojewódzki w Poznaniu dnia 20.07.1986r Nadaje Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy, jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej. W 1991 roku nasza jednostka brała udział w gaszeniu pożaru cystern kolejowych z paliwem. Do pożaru doszło na bocznicy kolejowej na Kobylnickim dworcu, gdzie przepompowywano paliwo z cystern kolejowych do cystern samochodowych. W trakcie prac nastąpiło zapalenie niewielkiej ilości paliwa pod cysterną. Kierowca samochodowego agregatu pompowego widząc pożar chciał pospiesznie odjechać nim w bezpieczne miejsce, ale zapomniał jednak że jest podłączony wężami do cysterny kolejowej. Odjeżdżając zerwał węże powodując swobodny wypływ paliwa które zasiliło istniejący pożar. Wszystko gwałtownie stanęło w płomieniach. Paliły się cysterny puste i pełne, samochody, wagony towarowe stojące na sąsiednim torze oraz płynąca rowem melioracyjnym i rozlana na bocznicy benzyna. Nasza jednostka po przybyciu na miejsce mogła jedynie bronić okolicznych zabudowań gdyż nie dysponowała wystarczającymi siłami i środkami. Dopiero po przybyciu odpowiedniego sprzętu (który miał do przejechania 15-30 km) mogło nastąpić generalne natarcie, które dało efekt ugaszenia wszystkich płomieni. Zaraz potem przystąpiono do intensywnego chłodzenia. Kolejnym etapem działań było ratownictwo ekologiczne. Udział w akcji brały 82 osoby, a cała akcja trwała 12 godzin. Nasza jednostka w 2001r. obchodziła 70-lecie - w tym czasie służbę w OSP pełniło 28 ochotników w tym 3 kobiety. Po ciężkich czasach jakie przeżywała kobylnicka OSP od kilku lat strażacy działali bardzo intensywnie. Dostaliśmy używanego gaśniczego stara 244 GBA. Zaczęliśmy rozbudowywać remizę, w dobudówce znajduje się zaplecze socjalne z łazienkę, kuchenkę i podręcznym magazynem. W OSP działa również młodzieżowa drużyna pożarnicza, która liczy 15 członków. W roku 2001 otrzymaliśmy z OSP Swarzędz samochód gaśniczy GBA MAN. Natomiast w roku 2003 dostaliśmy samochód pożarniczy GLM Ford Transit . Sekcja męska OSP Kobylnica w roku 2005 na manewrach strażackich "JEZIERCE 2005 zajęła zaszczytne III miejsce. W 2006 nasza jednostka obchodziła 75-lecie istnienia. Z tej okazji w naszej remizie wykonano elewacje, wymieniono bramę garażową oraz drzwi wejściowe. Wymieniono także starego wysłużonego Forda Transita na nowego Fiata Ducato. Zakup tego samochodu był możliwy dzięki pomocy okolicznych firm, Fundacji „Kierowcy Dzieciom ” oraz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz. Samochód ten okazał się niezbędny przy wyjazdach do wypadków m.in. na pobliskiej Drodze Krajowej nr.5. W roku 2008 nasza jednostka została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do zrealizowania tego celu przyczyniło się pozyskanie używanego samochodu GBA Star 1142 z OSP Swarzędz oraz zakup w 2006r. samochodu SLRt Fiat Ducato, a także wieloletnie starania naszych członków. W 2009r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy została nominowana do tytułu honorowego „Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna Roku”, a ówczesny naczelnik druh Artur Siemaszko został nominowany do tytułu honorowego „Wielkopolski Strażak Roku” W listopadzie 2010r. rozpoczęto rozbudowę naszej strażnicy. W nowej remizie miały się znajdować 4 boksy garażowe, zaplecze sanitarne, dyżurka kierowców, magazyn Gminnego Zarządzania Kryzysowego, szatnia, warsztat, kuchnia, pokój dla strażaków, salka szkoleniowa, pokój zarządu, biuro Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSPRP oraz świetlica wiejska z pełnym zapleczem. Na początku 2012 roku oddano do użytku rozbudowaną remizę oraz pozyskano z OSP Koluszki używany ciężki samochód gaśniczy Jelcz 315. Od początku roku trwało wyposażanie nowej strażnicy dzięki czemu warunki pełnienia służby przez naszych strażaków stoją na bardzo wysokim poziomie. W dniu 5 maja nastąpiło oficjalne otwarcie remizy oraz obchody 80-lecia naszej jednostki. W tym dniu naszą remizę odwiedziło wielu gości. Mieli oni możliwość zwiedzania remizy oraz obejrzenia sprzętu jakim dysponujemy. W dniu 1 września po raz 4 w Kobylnicy a po raz pierwszy w naszej remizie organizowaliśmy IV Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze z Zakresu Ratownictwa Medycznego dla jednostek PSP i OSP. W dniu 29.09.2012r. startowała w manewrach strażackich „JEZIERCE 2012” i zajęła w nich po raz pierwszy w historii zaszczytne 1 miejsce. Na koniec roku 2012 nasza jednostka wzbogaciła się o nowy samochód GCBA marki Scania, który już w lutym 2013 został wprowadzony do podziału bojowego. Obecnie jednostka posiada cztery samochody ratowniczo-gaśnicze:
 • 319[P]41 GBA STAR 1142(1995)
 • 319[P]42 SLRT Fiat Ducato(2006)
 • 319[P]43 GCBA Jelcz 315(1975)
 • 319[P]44 GCBA Scania P360(2012)

Kalendarz OSP

Copyright by OSP KOBYLNICA - Wszystkie prawa zastrzeżone. Grafika: d4u.pl
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt